Bilag 3 og 4 er ikke lagt ut her grunnet konfidensiell informasjon